Hanna Broberg

Hanna Broberg har i mer än 20 år arbetat med organisation, ledarskap och utveckling i sina roller som förtroendevald, tjänsteman och chef i idéburna och offentliga organisationer.