Cecilia Nahnfeldt

CECILIA NAHNFELDT är forskningschef vid Svenska kyrkan och har länge forskat om socialt nytänkande processer i organisationer och samhälle. Hon är bland annat grundare till Balansa-modellen som tillämpas på arbetsplatser runt om i landet för att skapa förutsättningar för ett mer jämställt arbetsliv. De senaste åren har hon drivit en process att öka kunskapen om social innovation i Svenska kyrkans mångsidiga verksamheter inom församlingar, stift och nationell nivå. Där har hon särskilt uppmärksammat de teologiska perspektiven i social förändring samt genusaspekter i diakonalt utvecklingsarbete.

Foto: Magnus Aronsson