Brit Stakston

Brit Stakston är en flitigt anlitad talare, inspiratör, workshopledare och moderator. Efter sju års föreläsande om digitalisering med minst 100 framträdanden per år är erfarenheten djup om vilka frågor som finns runt utmaningar och möjligheter som det förändrade medielandskapet medför.