Under det blå täcket: En chatt om maskulinitet och att vara ung

Hur påverkar könsnormer relationer? Finns det ett samband mellan könsnormer och psykisk hälsa? Vad innebär heteronormen egentligen? Finns det bara två kön? Under det blå täcket är en bok av ungdomar och för ungdomar. Den är framtagen av organisationen PeaceWorks tillsammans med cirka 90 ungdomar runt om i Sverige. Som läsare får du ta del av deras upplevelser av (och reflektioner kring) maskulinitetsnormer och hur dessa utrycker sig i deras vardag. Vi får en direkt inblick i dagsaktuella tankar, åsikter och berättelser om ungdomarnas vänskap, sexualitet och hälsa.