Det svenska civilsamhället – en introduktion

I förordet till denna den andra upplagan av Det svenska civilsamhället – en introduktion kan vi läsa: “Inte kunde vi ana att denna tämligen anspråkslösa bok skulle användas av så många, både inom civilsamhället och universitet- och högskoleutbildningar. Med tiden blev det svårt att få tag i ett exemplar av den orange boken.” Nu har vi på Ideell Arena och Forum gjort den tillgänglig igen – till för dig som söker kunskap om en del av det svenska samhället som angår de allra flesta av oss.

Boken är skriven av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Ideell Arena och Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Johan von Essen är redaktör.