Bättre offentlig upphandling

Boken är tänkt som stöd till dig som är facklig företrädare under en upphandlingsprocess. Med handboken vill vi visa på de möjligheter du har, både när det gäller vilka krav du kan ställa och hur de kan utformas. Facken har en viktig roll när det gäller offentliga upphandlingar och vi bör vara med i ett tidigt skede.

Genom framgångsrika offentliga upphandlingar påverkar vi såväl medlemmarnas villkor och förutsättningar som medborgarnas välfärd. Våra medlemmars villkor är avgörande för kvalitén, rättssäkerheten och tillgängligheten i offentlig sektor. Handboken är framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund i samarbete med TCO och skriven av Kerstin Ahlberg.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton förbund inom offentlig sektor. OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Fackförbundet Scen & Film.