Anna Kristiansson

redaktör för Kurage

Anna har erfarenhet från ett flertal civilsamhällesorganisationer på lokal, nationell och internationell nivå. Hon har bland annat studerat journalistlinjen på Jakobsbergs folkhögskola och Författarskolan vid Lunds universitet.