Utbildning: Juridik för ideella föreningar

Karin Källström, jurist och författare, håller i utbildningen.

Vad har en ideell förening och dess medlemmar, förtroendevalda och anställda för rättigheter och skyldigheter? Vad behöver du som arbetar eller är förtroendevald inom en ideell organisation veta om den lagstiftning som påverkar er?

Du kommer bland annat att få kunskaper kring grundläggande föreningsrätt, som exempelvis stadgars funktion och innehåll, hur beslut fattas och om och hur felaktiga föreningsbeslut kan sättas åt sidan. Vi kommer under dagen dessutom fördjupa oss i frågor kring styrelsens ansvar och vad som händer om något i föreningen får snett ekonomiskt. Utbildningen kommer delvis hållas i föreläsningsform, men också ge stora möjligheter för deltagarna att komma med egna frågor och ämnen för diskussion.

Kursledare är Karin Källström, författare till boken “Juridikboken för ideella föreningar”. Hon har varit ideellt aktiv i hela sitt liv, främst inom landsbygdsrörelsen och arbetar sedan ett antal år tillbaka som jurist på en advokatbyrå i Stockholm. Hon är en ofta anlitat föreläsare och utbildare i ämnet ideella föreningar och juridik.

  • När: 31 mars 2017, kl 8.30-12.00
  • Var: Usine konferens, Södermalmsallén 36-38
  • Pris: 2900 kr inkl moms

Anmälan dig här senast den 24 mars: https://idealistasfrlag.typeform.com/to/SlPFPm

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Lovisa Persson, utbildningssamordnare.

 

Dela på Facebook Twittra