Erik Wagner Sobelius

föräldraledighet förlagschef

Erik är just nu föräldraledig men när han inte är det leder han förlagets verksamhet och är redaktör för idétidskriften Kurage. Han är en ofta anlitat föreläsare i frågor som rör civilsamhället, strategiskt arbete i ideella organisationer och ledarskap. Han är utbildad inom strategisk kommunikation och har bland annat jobbat inom IOGT-NTO, Sektor3 och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Erik nås på erik.wagner@idealistas.se eller 0733-568636.