Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson forskar om ideella organisationer och civilsamhällesfrågor vid Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet. Intresset för ideella organisationers villkor väcktes när Ola arbetade för Världsnaturfonden (WWF) i USA under slutet av 1990-talet och fick blomma ut i samband med att han verkade som forskningsassistent på Handelshögskolan i Stockholm i början av 2000-talet.
Aktuella forskningsprojekt inkluderar förtroendevaldas kompetenser samt ideologins betydelse vetenskapens användning i ideella organisationer. Just nu verkar Ola som gästforskare vid the the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE) i Costa Rica.

Vill du kontakta Ola, maila på ola.segnestam-larsson[at]esh.se.