Johan Welander

Johan Welander är personalvetare, kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och driver organisationskonsultföretaget Thinkandact. Han har cirka tio års professionell erfarenhet av HR, organisationsutveckling och ledarskap. Johan har startat upp och driver personalchefsnätverk inom ideell sektor.