Ljudet av en dagordning http://idealistas.se/ Tidskriften Kurage och Idealistas Förlag arrangerar då och då samtal om frågor som rör civilsamhället, ideellt ledarskap, föreningslivets utveckling, etc - detta är ljudupptagningar från dessa träffar! #ideellt #folkbildning #ledarskap #civilsamhälle #folkrörelse Tue, 12 Mar 2019 08:33:23 +0000 sv-SE © 2016 Idealistas Förlag AB - ljud och prat från tidskriften Kurage och Idealistas Förlag Idealistas Idealistas erik.wagner@idealistas.se Tidskriften Kurage och Idealistas Förlag arrangerar då och då samtal om frågor som rör civilsamhället, ideellt ledarskap, föreningslivets utveckling, etc - detta är ljudupptagningar från dessa träffar! #ideellt #folkbildning #ledarskap #civilsamhälle #folkrörelse Tidskriften Kurage och Idealistas Förlag arrangerar då och då samtal om frågor som rör civilsamhället, ideellt ledarskap, föreningslivets utveckling, etc - detta är ljudupptagningar från dessa träffar! #ideellt #folkbildning #ledarskap #civilsamhälle #folkrörelse Idealistas erik.wagner@idealistas.se clean No http://idealistas.se/wp-content/uploads/2016/09/logo.jpg Ljudet av en dagordning http://idealistas.se/ Avsnitt 21 – Ännu mer om motivation och ideellt engagemang http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-21-annu-mer-om-motivation-och-ideellt-engagemang/ Tue, 13 Nov 2018 12:41:43 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1805 RF/SISU arrangerar seminarieserien Forskarfrukost där aktuell forskning presenteras som har bäring på ideella organisationer och det engagemang som bär upp dem. Med utgångspunkt i Aron Schougs bok: Motivera ideella diskuteras frågor om hur ideella organisationer kan förstå och kanalisera ideellt engagemang.

Vid seminariet medverkar, Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Lindquist, föreningsutvecklare vid Rädda Barnen samt Kristoffer Berg, process- och projektledare på RF/SISU. Samtalet leds av Fredrik Kron, chef Bosön utbildningscentrum. Ett stort tack till SISU för fint samarbete kring seminariet och mycket annat!

]]>
RF/SISU arrangerar seminarieserien Forskarfrukost där aktuell forskning presenteras som har bäring på ideella organisationer och det engagemang som bär upp dem. Med utgångspunkt i Aron Schougs bok: Motivera ideella diskuteras frågor om hur ideella organisationer kan förstå och kanalisera ideellt engagemang.

Vid seminariet medverkar, Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Lindquist, föreningsutvecklare vid Rädda Barnen samt Kristoffer Berg, process- och projektledare på RF/SISU. Samtalet leds av Fredrik Kron, chef Bosön utbildningscentrum. Ett stort tack till SISU för fint samarbete kring seminariet och mycket annat!

]]>
RF/SISU arrangerar seminarieserien Forskarfrukost där aktuell forskning presenteras som har bäring på ideella organisationer och det engagemang som bär upp dem. Med utgångspunkt i Aron Schougs bok: Motivera ideella diskuteras frågor om hur ideella organisationer kan förstå och kanalisera ideellt engagemang.

Vid seminariet medverkar, Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Lindquist, föreningsutvecklare vid Rädda Barnen samt Kristoffer Berg, process- och projektledare på RF/SISU. Samtalet leds av Fredrik Kron, chef Bosön utbildningscentrum. Ett stort tack till SISU för fint samarbete kring seminariet och mycket annat!

]]>
clean No no no 52:35 ideal_adm
Avsnitt 20 – Ideologi och ideella organisationer http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-20-ideologi-och-ideella-organisationer/ Wed, 11 Apr 2018 16:38:00 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1634 Vi lyssnar till forskaren och författaren Ola Segnestam Larsson som skrivit den nya boken Ideologi i rörelse. Boken handlar om ideologi i ideella organisationer och ideologins funktion. Måste ideella organisationer ha en ideologi? Vad särskiljer starka och svaga ideologier? Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare på ABF och Vidar Aronsson, förbundsordförande för NBV medverkar också och kommenterar boken.

]]>
Vi lyssnar till forskaren och författaren Ola Segnestam Larsson som skrivit den nya boken Ideologi i rörelse. Boken handlar om ideologi i ideella organisationer och ideologins funktion. Måste ideella organisationer ha en ideologi? Vad särskiljer starka och svaga ideologier? Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare på ABF och Vidar Aronsson, förbundsordförande för NBV medverkar också och kommenterar boken.

]]>
Vi lyssnar till forskaren och författaren Ola Segnestam Larsson som skrivit den nya boken Ideologi i rörelse. Boken handlar om ideologi i ideella organisationer och ideologins funktion. Måste ideella organisationer ha en ideologi? Vad särskiljer starka och svaga ideologier? Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare på ABF och Vidar Aronsson, förbundsordförande för NBV medverkar också och kommenterar boken.

]]>
clean No no no 54:38 ideal_adm
Avsnitt 19 – Motivation och ideella http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-19-motivation-och-ideella/ Thu, 15 Mar 2018 10:00:56 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1592 Vi lyssnar till Aron Schoug som gjort en studie om motivation och ideellt arbete. Vad är det gör att medlemmar stannar kvar och arbetar i föreningen och vad är det som gör att de slutar? Aron skriver också på en bok i ämnet som ges ut på Idealistas Förlag under året.

]]>
Vi lyssnar till Aron Schoug som gjort en studie om motivation och ideellt arbete. Vad är det gör att medlemmar stannar kvar och arbetar i föreningen och vad är det som gör att de slutar? Aron skriver också på en bok i ämnet som ges ut på Idealistas Förlag under året.

]]>
Vi lyssnar till Aron Schoug som gjort en studie om motivation och ideellt arbete. Vad är det gör att medlemmar stannar kvar och arbetar i föreningen och vad är det som gör att de slutar? Aron skriver också på en bok i ämnet som ges ut på Idealistas Förlag under året.

]]>
clean No no no 31:04 ideal_adm
Avsnitt 18 – Samarbete mellan företag och ideella organisationer http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-18-samarbete-mellan-foretag-och-ideella-organisationer/ Tue, 16 Jan 2018 07:02:43 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1509 Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin masteruppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna. Uppsatsen kommenteras också av Amanda Jackson, ledamot i Amnestys styrelse och Ideell Arenas styrgrupp samt hållbarbetschef på Nobia.

]]>
Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin masteruppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna. Uppsatsen kommenteras också av Amanda Jackson, ledamot i Amnestys styrelse och Ideell Arenas styrgrupp samt hållbarbetschef på Nobia.

]]>
Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin masteruppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna. Uppsatsen kommenteras också av Amanda Jackson, ledamot i Amnestys styrelse och Ideell Arenas styrgrupp samt hållbarbetschef på Nobia.

]]>
clean No no no 35:55 ideal_adm
Avsnitt 17 – Ideella organisationer som arbetsgivare http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-17-ideella-organisationer-som-arbetsgivare/ Mon, 08 Jan 2018 12:08:38 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1487 På Kurages julavslutning bjöd vi på mingel, glögg och ett samtal med Shadé Jalali från Unionen. Vi genomförde ett litet samtal om ideella organisationer som arbetsgivare.

]]>
På Kurages julavslutning bjöd vi på mingel, glögg och ett samtal med Shadé Jalali från Unionen. Vi genomförde ett litet samtal om ideella organisationer som arbetsgivare.

]]>
På Kurages julavslutning bjöd vi på mingel, glögg och ett samtal med Shadé Jalali från Unionen. Vi genomförde ett litet samtal om ideella organisationer som arbetsgivare.

]]>
clean No no no 27:11 ideal_adm
Avsnitt 16 – Jämställdheten och idrottsrörelsen http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-16-jamstalldheten-och-idrottsrorelsen/ Mon, 08 Jan 2018 12:06:19 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1476 Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU.

]]>
Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU.

]]>
Fallgroparna för jämställdhetsarbete är många. Invanda normer och rädslor inom organisationen är något som behöver hanteras liksom målkonflikter och att arbetet inte sker uteslutande i projektform utan som en del av ordinarie utvecklingsarbete.

Om detta samtalar Jenny Svender, jämställdhets- och FoU ansvarig på RF/SISU och Anna Åberg som har lång erfarenhet från utvecklingsarbete inom civilsamhället. Samtalsledare är Fredrik Kron, avdelningschef för Utbildning och processtöd på RF/SISU.

]]>
clean No no no 48:36 ideal_adm
Avsnitt 15 – Lanseringen av Vägar till innanförskap http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-15-lanseringen-av-vagar-till-innanforskap/ Mon, 08 May 2017 08:53:10 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=1061 Lyssna till Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt, författare till Vägar till innanförskap när de pratar om sin nya bok. Några av dem som deltar i boken medverkar också i ett panelsamtal: Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator: Sofia Strömberg, Open Up! Boken finns att köpa i bokhandlare och direkt på idealistas.se.

]]>
Lyssna till Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt, författare till Vägar till innanförskap när de pratar om sin nya bok. Några av dem som deltar i boken medverkar också i ett panelsamtal: Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator: Sofia Strömberg, Open Up! Boken finns att köpa i bokhandlare och direkt på idealistas.se.

]]>
Lyssna till Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt, författare till Vägar till innanförskap när de pratar om sin nya bok. Några av dem som deltar i boken medverkar också i ett panelsamtal: Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator: Sofia Strömberg, Open Up! Boken finns att köpa i bokhandlare och direkt på idealistas.se.

]]>
clean No no no 37:17 ideal_adm
Avsnitt 14 – Civilsamhällets finansiering http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-14-civilsamhallets-finansiering/ Thu, 09 Mar 2017 10:16:52 +0000 ideal_adm http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=938 Vi får äran att lyssna till Hannah Kroksson, vice ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII – Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråd. De har olika ingångar kring frågan som rör civilsamhällets finansiering av ideell verksamhet. Lyssna och debattera gärna i dina organisatoriska sammanhang.

]]>
Vi får äran att lyssna till Hannah Kroksson, vice ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII – Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråd. De har olika ingångar kring frågan som rör civilsamhällets finansiering av ideell verksamhet. Lyssna och debattera gärna i dina organisatoriska sammanhang.

]]>
Vi får äran att lyssna till Hannah Kroksson, vice ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII – Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråd. De har olika ingångar kring frågan som rör civilsamhällets finansiering av ideell verksamhet. Lyssna och debattera gärna i dina organisatoriska sammanhang.

]]>
clean No no no 38:43 ideal_adm
Avsnitt 13 – Inkluderande arbetssätt http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-13-inkluderande-arbetssatt/ Wed, 01 Mar 2017 07:27:59 +0000 Erik Wagner http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=891 Vi träffar Frida Ohlsson Sandahl, författare till Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen för ett samtal om hur ledare och organisationer kan bli bättre på ett mer inkluderande arbetssätt. Ett tips inför 8 mars är att köpa boken och ägna dagen åt att läsa den! Mer information om boken finns i närmsta bokhandel eller på http://idealistas.se/bocker/inkludera/.

]]>
Vi träffar Frida Ohlsson Sandahl, författare till Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen för ett samtal om hur ledare och organisationer kan bli bättre på ett mer inkluderande arbetssätt. Ett tips inför 8 mars är att köpa boken och ägna dagen åt att läsa den! Mer information om boken finns i närmsta bokhandel eller på http://idealistas.se/bocker/inkludera/.

]]>
Vi träffar Frida Ohlsson Sandahl, författare till Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen för ett samtal om hur ledare och organisationer kan bli bättre på ett mer inkluderande arbetssätt. Ett tips inför 8 mars är att köpa boken och ägna dagen åt att läsa den! Mer information om boken finns i närmsta bokhandel eller på http://idealistas.se/bocker/inkludera/.

]]>
clean No no no 25:45 Erik Wagner
Avsnitt 12 – Forskning i ideologins tjänst http://idealistas.se/kurage/podcast/avsnitt-12-forskning-i-ideologins-tjanst/ Mon, 16 Jan 2017 15:27:27 +0000 Erik Wagner http://idealistas.se/?post_type=podcast&p=788 Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap.Men hur förhåller sig ideella organisationer till forskning? Forskaren Ola Segnestam Larsson har skrivit boken Forskning i ideologins tjänst där han diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap. Hör honom prata om sin forskning och hör kommenterar från Suzann Larsdotter från RFSU.

]]>
Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap.Men hur förhåller sig ideella organisationer till forskning? Forskaren Ola Segnestam Larsson har skrivit boken Forskning i ideologins tjänst där han diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap. Hör honom prata om sin forskning och hör kommenterar från Suzann Larsdotter från RFSU.

]]>
Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap.Men hur förhåller sig ideella organisationer till forskning? Forskaren Ola Segnestam Larsson har skrivit boken Forskning i ideologins tjänst där han diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap. Hör honom prata om sin forskning och hör kommenterar från Suzann Larsdotter från RFSU.

]]>
clean No no no 56:24 Erik Wagner